ازدواج

عشق چیست؟

عشق چیست؟

🔸 امروزه از نظر علمی میدانیم یک احساس و هیجانی به نام عشق وجود دارد که با بقیه احساس ها مثل ”... Read more

کودکان

عوامل تاثير گذار بر روي خلق و خوي كودكان(كودكان عصبي و پرخاشگر)

✅ مصرف بیش از اندازه ی سردی ها، تنقلات، کاکائو، نمک و سرکه باعث تحریکات عصبی کودک   ✅ تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای بیش از یک ساعت در روز باعث تشکیل امواج مخرب در مغز کودک و عصبانیت او می شود.   ✅ کم خوابیدن کودک نیز باعث ا... Read more

ویژه ها

mail order brides

WHAT ARE The Very Best GOING OUT WITH APPLICATIONS FOR 2020? Whether you like it or otherwise, going out withapps are totally taking over our planet. Never before possesses jumping online to locate a fling or a for good companion been actua... Read more